Национална служба за запошљавање објавила 2. априла 2021.године тринаест јавних позива/конкурса НСЗ за 2021. годину. Као и претходних година, тежиште ће бити на теже запошљивим категоријама лица. Већина јавних позива/конкурса биће отворена до 30. новембра 2021. године, док је рок за подношење захтева за мере намењене особама са инвалидитетом 31. децембар 2021. године. Јавни позив за доделу субвенција за самозапошљавање биће отворен до 17. маја 2021. године, а рок за подношење захтева потенцијалних изођача јавних радова истиче 10. маја 2021. године.

Текст јавног позива и захтеви за учешће у мерама могу се преузети са сајта НСЗ :www.nsz.gov.rs