На седмој седници Скупштине Градске општине Чукарица која је одржана у четвртак, 4. марта, усвојен је извештај о раду Скупштине и радних тела за 2020. годину. Одборници су тајним гласањем донели решење о разрешењу члана Већа општине Чукарица Здравка Топаловића, пре истека времена на које је изабран. У складу са Пословником Скупштине, на предлог председника општине Чукарица, тајним гласањем, одборници су донели одлуку о избору Вука Јанковића за новог члана Већа.

Одборници су усвојили предлог одлуке административне комисије о престанку мандата одборника Скупштине Милана Раонића, а потврђен је мандат одборнице Наташе Пантић.

Поред Извештаја о раду Скупштине, усвојени су и извештај о раду председника општине и Већа Градске општине Чукарица за прошлу годину, извештај о раду Штаба за ванредне ситуације, као и извештај о раду Канцеларије за младе.

Одборници су усвојили и извештаје о раду установа културе Културног центра “Чукарица” и Галерије '73, Туристичке организације Чукарице и Спортске организације Чукарице, са извештајем о раду надзорног и управног одбора и реализацији финансијских планова у протеклој години.

Усвојено је и решење којим се даје сагласност на одлуку о висини накнада за услуге у вези са сахрањивањем, као и предлог плана постављања привремених објеката-киосака на подручју општине.