У сали Градске општине Чукарица одржан је састанак са представницима невладиних организација и удружења који се баве питањима Рома на Чуакрици. Скуп је одржан са циљем да се присутни упознају са планом и програмом акција за текућу годину. Реч је о активностима које су усмерене на побољшање положаја Рома на Чукарици, а у складу са усвојеним Локалним акционим планом за Роме.

Састанку су присуствовале чланица Већа општине Чукарица Стана Лукић, референт за националне мањине и етничке групе општине Чукарица, као и педагошки асистенти и здравствени медијатори.

Поздравивши присутне, чланица Већа Стана Лукић је истакла да општина има изузетно успешну сарадњу са представницима ромских организација и удружења и да је важно да се чују предлози и иницијативе предсатвника Рома.

Већ дужи низ година, заједно интензивно радимо на укључивању Рома у систем образовања, јер је то и услов за побољшање квалитета живота Рома“, истакла је на састанку Стана Лукић, додавши да уложени труд свих институција, које су у ове активности укључене, даје резултате и да све већи број Рома приступа редовном образовању.

Један од првих пројеката који ће ове године бити спроведен усмерен је на укључивање деце из осетљивих група у предшколско образовање. Реч је о пројекту који реализује ПУ Чукарица, уз подршку Градске општине Чукарица, са идејом да се што више малишана ромске популације придружи едукативним радионицама које ће се одржавати у вртићу „Царић“ на Чукаричкој падини. На састанку је било речи о плановима и програмима који ће у складу са постојећим епидемиолошким условима моћи да се реализују, а усмерени су на образовање, здравствену заштиту и друга питања која су од значаја за Роме.

Представници удружења изнели су овом приликом своје предлоге на који начин ће бити обележени Светски дан Рома и слава Бибија, а до наредног састанка биће изнети и предлози тема за превентивне здравствене, образовне и друге трибине које ће у наредном периоду бити организоване.