Екипе ЈВП “Београдводе“ почеле су радове на отварању протицајног профила потока Париповац у Жаркову. Радови се спроводе на иницијативу општине Чукарица и обухватиће део потока Париповац, од Водоводске улице до моста у Провалијској улици.

Радове на уређењу потока у дужини од 200 м, које изводе екипе и механизација ЈВП „Београдводе“, обишли су председник Градске општине Чукарица Срђан Коларић, извршни директор ЈВП „Београдводе“ Владимир Баталовић и члан Већа општине Чукарица Мирослав Тодоровић.

Отварање протицајног профила врши се како би се спречило изливање водотока и плављење путне, односно саобраћајне инфраструктуре, стамбених објеката и земљишта, наглашено је приликом обиласка радова.

Ови радови биће од великог значаја за више стамбених објеката у овој зони, дела Водоводске и Провалијске улице који су имали проблема са изливањем воде, а уколико временски услови дозволе, отварање профила уз отклањање отпада и растиња требало би да буде завршено до краја недеље.