Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове упутио нам је допис у коме нас обавештава, да је Комисија за планове Скупштине града Београда, на седници одржаној 28.01.2021. год, донела Закључак да се Елаборат за израду Плана детаљне регулације за изградњу КЦС „Чукарица-нова“ са потисним водом до преливне грађевине код „Господарске механе“, Градска општина Чукарица и Савски венац, упућује на рани јавни увид.

 

Обавештење о јавном увиду и нацрт плана су изложени на:

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1779639-rani-javni-uvid-povodom-izrade-plana-detaljne-regulacije-za-izgradnju-kcs-/