Градска општина Чукарица и ове године припремила је пакете за чукаричке бебе, који садрже све оно што је потребно у првим месецима за збрињавање новог члана породице. Родитељи малишана који су рођени од 1. јануара 2021. до 31. децембра 2021. године могу да поднесу пријаву преко писарнице у Општини, на шалтеру број 1. Услов за добијање беби пакета је да један од родитеља живи на територији општине Чукарица.

Потребна документација:

- Лична карта оба родитеља (фотокопија или очитан документ),

- Извод из матичне књиге за дете (фотокопија) и

- Уверење о пребивалишту за једног од родитеља.