Свим Чукаричанима старијим од 65 година, Кол центар Градске општине Чукарица пружа помоћ приликом попуњавања електронског упитника којим се исказује интересовање за вакцинацију против вируса COVID-19.

Најстарији суграђани којима је неопходан превоз до места имунизације, могу се обратити Кол центру Општине, која ће исти обезбедити.

Пријава на информациони портал Е-Управа је добровољна.

Контакт телефони Кол центра су:

011/3052 380

011/3052 102

011/3052 200

Радно време Кол центра је 08:00-16:00 часова радним данима.