Свет какав је постојао пре него што се догодила пандемија, више не постоји. Такође, не постоји јасна порука и начин гледања на ову појаву. У тој и таквој глобалној конфузији ми живимо свесни да се морамо прилагодити. Али чему?

"Много је знања, мало је мудрости".

(Г. Јунг)

Филозофи практичари су јос пре појаве пандемије упозоравали на нужност преиспитивања одрживости  неw аге поретка. Последице конформистичке свести и одбијања сваке одговорности, сагледавамо управо сада. Човек новог доба је уплашен, али није спреман да се промени. Он упорно понавља Сартрово "други су пакао", неспреман да га промени у Аристотелово виђење "пријатељ, то је моје друго ја."

Само јака заједница је сигурно место за појединца, и само наса свест о потреби да ту заједницу (свет) учинимо јаким и здравим највеца је шанса за наш опстанак.

Који став заузети и како се прилагодити у времену када је мудрост протерана?

Зашто је, управо, сада потребно преиспитати своја уверења и преузети одговорност?

Дођите и сазнајте.

Учествују: филозофкиња Тања Петровић Миљковић и глумац Марко Долаш.

Понедељак, 11. јануар 2021. г. у 19:00 часова

Галерија `73

Пожешка 83 а