На шестој седници Скупштине Градске општине Чукарица, последњој у овој години, усвојен је предлог одлуке о буџету за 2021. годину. Одлуком о обиму средстава за вршење послова Града и градских општина и утврђивању прихода и примања која припадају Граду односно градским општинама у 2021. години, од укупно планираних општих прихода и примања градских општина, општини Чукарица опредељена су средства у износу од 668.066.277,00 динара. Предвиђени приходи увећани су за нераспоређени вишак прихода из ранијих година, у износу од 55.820.000,00 динара чине обим буџета за 2021. у износу од 739.886.277,00 динара.

Одборници су на седници усвојили и предлог кадровског плана запослених у Управи ГО Чукарица за 2021. години. Усвојени су и програми рада и финанасијски планови установа културе Културни центар „Чукарица“, Галерија '73, Спортске организације Чукарица и Туристичке организације Чукарица, за наредну годину, а прихваћен је предлог закључка о давању сагласности на програм пословања ЈП „Пословни центар Чукарица“, и усвојен програм рада са финансијским планом за наредну годину.