Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове упутио нам је допис у коме нас обавештава да је Комисија за планове Скупштине града Београда, на седници одржаној 24.11.2020. год. донела Закључак да се Елаборат Плана детаљне регулације Привредне зоне „Иво Лола Рибар“ у Железнику, Градска општина Чукарица, упућује на рани јавни увид.

 

Обавештење о јавном увиду и нацрт плана су изложени на:

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1778312-rani-javni-uvid-povodom-izrade-plana-detaljne-regulacije-privredne-zone-ivo-lola-ribar-u-zelezniku-gradska-opstina-cukarica/