Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда почела је изградњу секундарне фекалне канализације у Паштровићевој улици пречника 300 мм од Улице Васе Стајића до прикључења на топчидерски колектор у дужини од 1131 м. Поред тога, гради се и секундарна фекална канализација за подручје јужно од Топчидерске реке у Службеном путу за ковницу новца, пречника 250 мм са прикључком на планирану секундарну фекалну канализацију у Паштровићевој улици у дужини од 182 м. Рок за изградњу канализације је 90 дана, а вредност инвестиције је око 31 милион динара. Сада су све фекалне воде из нових и старих објеката у Паштровићевој улици прикључене у постојећи атмосферски колектор, односно у Топчидерску реку. Изградњом новопројектованог колектора фекалне канализације у Паштровићевој улици, извршиће се раздвајање постојеће канализације (фекална од кишне) по сепарационом систему на свим узводним деоницама и обезбедити прикључивање корисника са комплетног слива. Радове је обишао члан Општинског већа Мирослав Тодоровић.