Предшколска установа Чукарица наставила је у оквиру пројекта «Тата, мама, играјте се са нама» успешно да реализује пројектне активности. У вртићу „Горица“ у Сремчици опремљена су два простора за реализацију квалитетних кратких програма. Средства за опремање простора добијена су из средстава гранта пројекта «Инклузивно прешколско васпитање и образовање» који се реализује у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја.

«Пројекат инклузивног предшколског васпитања и образовања Министарства просвете, науке и технолошког развоја спроводи се зарад остваривања добробити и целовитог развоја сваког детета од рођења до 6,5 година. Важан услов за успех пројекта је стално унапређивање квалитета система предшколског васпитања и образовања, унапређивањем материјалних услова и омогућавања стручног усавршавања васпитача као и њихов професионални развој», истакла је директорка ПУ Чукарица Биљана Гајић.

«Користимо све расположиве просторне ресурсе које имамо у вртићу, тако да смо опремили простор за реализацију беби програма, намењен породицама које имају бебе узраста од 0-12 месеци. Такође, опремљен је и простор за реализацију кратког програма „Игротека“. Овај програм намењен је деци која нису у систему предшколског васпитања и образовања узраста 1-5,5 година», рекла је координаторка тима ПУ Чукарица Александра Петровић.

Чланица Општинског већа Стана Лукић истакла је да с обзиром на чињеницу да Градска општина Чукарица нема надлежност за опремање предшколских установа, свака донација која би побољшала услове боравка деце у вртићима је веома значајна.