Радови на чишћењу корита Чукаричког рукавца започети су у понедељак, након израде Елабората за извођење радова и претходног геодетског обележавања и снимања терена. Заменик градоначелника Београда Горан Весић, председник општине Чукарица Срђан Коларић, директор ЈВП  „Србија воде“ Горан Пузовић , секретар за инспекцијске послове Соња Божовић,   обишли су радове на чишћењу корита Чукаричког рукавца.

Радовима, који ће трајати 60 дана, биће убрзан проток воде у рукавцу према реци Сави и делимично решити проблем непријатних мириса. Након завршених радова, биће урађен и Елаборат о изведеном стању.

Тренутно се изводи машински ископ наноса пловним багером, а након тога транспорт до одређене локације.

Приликом обиласка радова заменик градоначелника Горан Весић је рекао да ће се најпре контролисати сви субјекти који се налазе на реци, како би свако, ко своју канализацију не третира на начин предвиђен Законом, добио рок да то реши, а затим ћемо у сарадњи са ЈВП „Србијаводе“ и Министарством екологије урадити један пројекат за трајно решење овог проблема“. Град Београд је пре неколико година урадио Урбанистички план генералне регулације Топчидерке, што представља први корак. Затим следи  пројектовање којим ће се решити проблем свих бесправно постављених објеката на самој реци, као и проблем канализације. „Имамо скорор 100 директних испуста канализације у реку Саву и Дунав, односно сваке године сипамо запремину фекалија која је једнака запремини од 60 хиљада олимпијских базена и ми смо једини велики град у Европи који то ради“, рекао ј езаменик градоначелника. „Из тог разлога  се граде фабрике за прераду отпадних вода и коначно решење ће бити када се оне буду прерађивале и тако испуштале у реку“, рекао је Весић.Заменик градоначелника је подсетио на значај учешћа општина Чукарица и Раковица у решавању овог проблема и захвалио се и председнику општине Чукарица Срђану Коларићу на заједничком ангажовању.

Директор ЈВП „Србија воде“ је рекао да је пре почетка радова урађен Елаборат којим је дефинисан посао који треба да се заврши у првој фази, како би се овај проблем отклонио.“На уливу Саве у Чукарички рукавац је направљена једна „греда“ и сада радимо на њеном отклањању.План је да се у наредна два месеца, измуљи око 40 000 кубика наноса дуж целог рукавца, да се направи једна кинета, како би се пропустила вода, услед чега ће нестати непријатни мириси“, рекао је директор ЈВП „Србијаводе“ Горан Пузовић.Он је истакао да је трајно решење могуће када се отклоне фактори загађења.