На трећој седници Скупштине Градске општине Чукарица, одржаној у четвртак,1. октобра, одборници су усвојили извештај о извршењу буџета за првих шест месеци ове године. Укупан обим прихода и примања планираних Одлуком о буџету ГО Чукарица за 2020. годину, односно другим Ребалансом, износи 840.405.843,00 динара.

Одборници су усвојили решење о образовању Штаба за ванредне ситуације на чијем челу је председник општине Чукарица Срђан Коларић. На седници је усвојен предлог решења о именовању Зорана Маловића, мастер инжењер менаџмента за вршиоца дужности директора Спортске организације Чукарица, као и предлози решења о именовању председника и чланова управних и надзорних одбора Јавног предузећа „Пословни центар Чукарица“, Туристичке организације Чукарице и установа културе, Културног центра Чукарица и Галерије 73. Донете су и одлуке о именовању савета, комисија и радних тела Скупштине, а одборници су донели решење о образовању Комисије за предлагање награда општине Чукарица „Матија Бан“ .