Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове упутио нам је допис у коме нас обавештава, да је Комисија за планове Скупштине града Београда, на седници одржаној 09. 07. 2020. год., донела Закључак да се План детаљне регулације фабрике картона „Умка“, Градска општина Чукарица, упућује на јавни увид.

 

Обавештење о јавном увиду и нацрт плана су изложени на: https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1775463-javni-uvid-u-nacrt-plana-detaljne-regulacije-fabrike-kartona-umka-gradska-opstina-cukarica/