Услуга тестирања присуства вируса SARS- CoV- 2 тестом Real Time PCR, на лични захтев грађана ( комерцијална услуга) ,може се обавити сваког радног дана у периоду од 08:00 до 17:00 часова, и недељом од 08:00 до 15:00 часова (суботом се не раде тестови) у КОВИД амбуланти при Дому здравља "Др Симо Милошевић" на Чукаричкој падини, ул. Стевана Ђурђевића Трошаринца бр.2.

Грађани који желе да изврше тестирање на лични захтев , дужни су да уплате износ од 6.000,00 динара на жиро рачун који је објављен на интернет страницама www.covid19.rs и www.rfzo.rs и доказ о извршеној уплати доставе Дому здравља пре пружања услуге узорковања материјала.