Екипе ЈКП „Београдски водовод и канализација“ изводе радове на замени водоводних цеви  у Кречанској улици у Сремчици. С обзиром на то да се ради о  обимном захвату, у улици су постављене две цистерне  са питком водом,  како би се грађани водом снабдевали из цистерни, док трају радови. Тешкоће, које су се појавиле у току радова  пред техничким екипама БВК и које отежавају радове, настале су углавном  због неусловне (интерне)  канализационе мреже, која као таква, није и не може бити у систему одржавања БВК, а иста се налази у близини водоводне мреже. Због тога се сва проблематична места у целини санирају и за сваку секцију посебно се врши и испитивање исправности воде у новоположеној мрежи. Радове је обишао члан Већа Градске општине Чукарица Жељко Рабљеновић и о проблемима и начину решавања истих разговарао са извођачем радова и са грађанима.