Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове упутио нам је допис у коме нас обавештава, да је Комисија за планове Скупштине града Београда, на седници одржаној 23. 06. 2020. год., донела Закључак да се Елаборат за израду Плана детаљне регулације за комплекс „Авала филм, Градска општина Чукарица, упућује на рани јавни увид.

 

Обавештење о јавном увиду и нацрт плана су изложени на: https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1774417-rani-javni-uvid-povodom-izrade-plana-detaljne-regulacije-za-kompleks-avala-filma-gradska-opstina-cukarica_2/