Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове упутио нам је допис у коме нас обавештава, да је Комисија за планове Скупштине града Београда, на седници одржаној 04 06. 2020. год., донела Закључак да се Елаборат за израду Плана детаљне регулације за изградњу пешачко-бициклистичке везе између Улице Омладинских бригада и Аде Циганлије, са мостом преко реке Саве, Градске општине Нови Београд и Чукарица упућује на рани јавни увид.

 

Обавештење о јавном увиду и нацрт плана су изложени на: https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1773885-rani-javni-uvid-povodom-izrade-pdr-za-izgradnju-pesacko-biciklisticke-veze-izmedju-omladinskih-brigada-i-ade-ciganlije-sa-mostom-preko-reke-save_2/