Завод за интелектуалну својину саопштио је да су од 6.12.2020. године умањене таксе за електронске пријаве права индустријске својине.
Такса за електронску пријаву за признање патента и малог патента умањена је за 50%, док је такса за електронску пријаву за признање индустријског дизајна, жига, колективног жига и жига гаранције умањена за 25%.
Додатне информације о подношењу електронских пријава Заводу за интелектуалну својину могу се добити на званичном сајту Завода за интелектуалну својину www.zis.gov.rs.