Перформанс је почео сценом из живота Марка Аурелија. Глумац Марко Долаш и Димитрије Ристић представили су публици дртаљ из живота цара- филозофа.

Марко Аурелије био је римски цар и филозоф.

Када је написао књигу "Разматрања о самом себи" дао је одговор на једно од најважнијих животних питања: "Шта су болови направили од њега као човека, мужа, родитеља и цара, а шта је он као мудрац направио од болова?"

Није ли управо то суштина велике мудрости која је потребна сваком од нас? Не избегавање и негирање бола,већ способност да се ухватимо у коштац са сумњом, стрепњом, слабошћу и болом. Тај угао је брањен и представљен од стране филозофкиње Тање Петровић Миљковић.

Перформанс је завршен дискусијом са публиком.