Сагледавајући стање комуналне инфраструктуре на својој територији, па тако и система водоснабдевања, Градска општина Чукарица поднела је захтеве ЈКП „Београдски водовод и канализација“ за реконструкцију водоводне мреже у низу улица, у којима је најчешће долазило до прекида водоснабдевања због пуцања старих водоводних цеви.

ЈКП „Београдски водовод и канализација“ имао је пуно разумевање за захтеве општине и њених грађана и приступило је реконструкцији водоводне мреже у више улица на Чукарици.
Једно од већих градилишта је у блоку улица: Коретинска, Петра Јокића, Лепосавићка, Илије Вучићевића, Породице Митровића, Мијатових њива, у којима се мења приближно 2000 метара водоводних цеви.

Истовремено ће свако домаћинство добити нову линију до свог шахта.

Радове су обишли извршни директор ЈКП „Београдски водовод и канализација“ Милорад Милошевић и члан Већа општине Чукарица Жељко Рабљеновић. Том приликом је констатовано да се исти одвијају у складу са пројектним задатком и према планираној динамици.

Приликом разговора са грађанима и извођачем исказано је посебно задовољство за квалитет радова чиме ће бити обезбеђено боље снабдевање у наредним годинама.