Након изградње Улице Благоја Казанџије у Сремчици, Градска општина Чукарица наставља са уређењем некатегорисаних путева. Тренутно се изводе припремни радови на изградњи одвојка Улице 7. јула у Великој Моштаници у дужини од око 500 метара.

Радове је обишао председник Градске општине Чукарица Срђан Коларић који је истакао да се уређење овог одвојка ради на захтев грађана.

“У питању изградња пута који претходно није имао никакву подлогу, те ће ово уређење много значити житељима Велике Моштанице. Након постављања завршног слоја асфалта, у поменутој саобраћајници урадиће се и банкине, а по завршетку изградње ће се овај одвојак спојити са главном улицом”, рекао је Коларић и најавио да ускоро креће реконструкција Моштаничке улице у дужини од око 800 метара, која спаја насеља Сремчицу, Велику Моштаницу и Остружницу.

Коларић је додао да Градска општина Чукарица наставља са санацијом атарских путева са жељом да пољопривредницима олакша прилаз ораницама. Недавно је завршено уређење пута на делу атара између Сремчице и Велике Моштанице, са прелазом преко Дољанског потока. У насељу Остружница санирани су атарски путеви Ранковића брдо, Сушића луг и Липик.