Ограничавање радног времена са потрошачима у малопродајним објектима током трајања ванредног стања може се вршити по следећем принципу:

Понедељак – субота од 07.00  до 18.00 часова

Недељом од 08.00 до 18.00 часова

Недељом од 04.00 до 07.00 часова искључиво за грађане старије од 65 година.

 

Трговац може, у складу са наведеном препоруком да самостално одреди радно време у наведеним временским интервалима.

Такође, број потрошача у малопродајним објектима може бити један потрошач на четири квадратна метра уз поштовање општих мера превенције и физичке удаљености.