На основу Закључка Владе Републике Србије од 16. марта 2020. године обавештавамо грађане да се у Градској општини Чукарица обуставља рад са странкама путем непосредног контакта (шалтер и сл.). За све иформације у вези са својим предметима и захтевима грађани могу да се обрате на следеће бројеве телефона или путем мејла:

 

- Одељење за послове озакоњења објеката: тел. 3052-270, мејл адреса: idanilovic@cukarica.rs,

- Одељење за грађевинске и комуналне послове и координацију инвестиционог пројектовања: тел. 063/699187, мејл адреса: djeremic@cukarica.rs,

- Одељење за имовинско правне и стамбене послове: тел. 3052-210, мејл адреса: bpetrovic@cukarica.rs,

- Одељење за комуналну инспекцију и извршења: тел. 3052-260, 3052-266, мејл адреса: komunalna_inspekcija@cukarica.rs,

- Одељење за друштвене делатности и привреду: тел. 3052-171, мејл адреса: boracko@cukarica.rs,

- Одељење за канцеларијске послове, управљање људским ресурсима и бирачке спискове: тел. 3052-157, мејл адреса: vgaric@cukarica.rs,

- Одељење за буџет и финансије: тел. 3052-197, мејл адреса: sdukic@cukarica.rs,

- Одељење за заједничке послове: тел. 3052-277, мејл адреса: fzugic@cukarica.rs,

- Служба правне помоћи: тел. 3052-244, мејл адреса: vlazic@cukarica.rs,

- Служба за послове скупштине и већа градске општине и нормативне послове: тел. 3052-381, мејл aдреса: skupstinski_poslovi@cukarica.rs