У организацији општине Чукарица, а у присуству представника јавних комуналних предузећа, у великој сали општине Чукарица  одржан је састанак са још једном групом  потрошача из насеља Макиш, чија су домаћинства прикључена на неусловну водоводну мрежу.

Састанак је одржан са циљем потписивања уговора о отпису ранијих дуговања, насталих по основу растура воде, као и услова техничког прилагођавања неусловне водоводне мреже , у њиховом насељу.

Услове из уговора детаљно су образложили извршни директор ЈКП „БВК“ Милорад Милошевић и руководилац сектора наплате ЈКП „Инфостан –технологија“ Лидија Глигорић. Већи део присутних се сложио са условима и прихватио потписивање уговора. 

Са поторшачима насеља Космај-колонија Макиш, који нису потписали уговоре, разговарао је у самом насељу, члан Већа општине Чукарица Жељко Рабљеновић образложивши важност предложеног споразума.

Наиме, уговор омогућује повољне услове у вези са реконструкцијом мреже, као и трошковима  основног  дуговања  и   репрограмирање истих у 24 месечне рате,  према просечној потрошњи.