Члан Већа Жељко Рабљеновић и извршни директор ЈКП Београд воде Милорад Милошевић обишли су са стручним службама овог комуналног предузећа улицу Лепосаве Михајловић у насељу Беле воде. Наиме, станари ове улице обратили су се председнику ГО Чукарица Срђану Коларићу због оштећења на коловозу у њиховој улици, насталих услед слегања тла и деловања подземних вода. Обиласком терена и након разговора са грађанима, договорено је да ће стручне службе прецизно утврдити узроке девијације, а договорено је и да се изврши снимање подземних канализационих и водоводних инсталација. Са ЈКП Београд пут, координареће се даље, све активности.