Након изградње паркинга у Улици Петра Мећаве уређено је и паркиралиште у Улици кнеза Вишеслава код броја 7. На површини од 438м², уређено је 17 паркинг места, а вредност ових радова износи 1,5 милиона динара. Радови су обухватили и чишћење и нивелацију шахтова и сливничких решетки.

У оквиру тзв. „малих радова“ Градска општина Чукарица ће на око 50 локација санирати пешачке стазе, платое испред стамбених зграда, јавна степеништа и паркинг просторе у готово свим насељима.