Градска општина Чукарица спроводи Јавну расправу о нацрту Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглих, интерно расељених лица и повратника по споразуму о реадмисији за период од 2020. до 2025.године и Јавну расправу о нацрту Локалног акционог плана за унапређење положаја Рома за период од 2020. до 2025.године, за све заинтересоване субјекте.

Јавна расправа о нацрту ових докумената биће спроведена у периоду од 2.марта до 12.марта 2020.године и у том периоду исти ће бити доступни на увид и преузимање на званичном сајту ГО Чукарица:www cukarica.rs.

Све примедбе, предлоге и сугестије могуће је слати у слободној форми Одељењу за друштвене делатности и привреду на Е-маил адресе: zmiljkovic@cukarica.rs. или mkadrijevic@cukarica.rs.