Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове упутио нам је допис у коме нас обавештава, да је Комисија за планове Скупштине града Београда, на седници одржаној 03. 12. 2019. год., донела Закључак да се Елаборат за израду Плана генералне регулације за подручје између улица: Чамџијине, Радничке, Брдовите, Лазара Кујунџића, Станка Опсенице, Љешке, Винодолске и Петра Мећаве, Градска општина Чукарица упућује на рани јавни увид.

 

Обавештење о јавном увиду и нацрт плана су изложени на:

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1770650-rani-javni-uvid-povodom-izrade-pdr-za-podrucje-izmedju-ulica-camdzijine-radnicke-brdovite-lazara-kujundzica-stanka-opsenice-ljeske-vinodolske-i-petra-mecave_2/