ЈКП „Градска чистоћа“ је за потребе погона Чукарица купила нови камион са бочним утоваром за сакупљање смећа.

Овакав камион олакшава сакупљање смећа, а самим тим комунална хигијена ће бити на вишем нивоу.