У сали Градске општине Чукарица одржан је састанак са првом групом потрошача који се водом снабдевају из градског водовода преко прикључка са блок водомера.

Потрошачи су позвани ради потписивања уговора којим се прецизно дефинише и уређује начин и поступак измирења дуга по основу потрошње воде, односно услови и начин отплате по основу индивидуалне потрошње.

Уговором се регулишу услови и начин отписа дуга по основу потрошње воде у виду растура у оквиру неусловних мрежа, обим отписа обрачунате камате и других трошкова, услови и начин регулисања права корисника који су редовно измиривали доспеле обавезе, питања техничког прилагођавања неусловних мрежа, као и начин финансирања радова на техничком прилагођавању истих итд.

Образложење и тумачења појединих ставки из уговора, као и сва друга питања везана за неусловне мреже потрошачима су тумачили члан већа Градске општине Чукарица Жељко Рабљеновић и координатори за ова питања Александар Ристић и Метија Кадријевић као и стручне службе ЈКП „Инфостан технологије“.

У наредним данима наставиће се рад по групама на потписивању уговора између потрошача и ЈКП „Инфостан технологије“.