Министарство финансија Републике Србије, сектор за уговарање и финасирање програма из средстава ЕУ препознало је ГО Чукарица као пример добре праксе у унапређењу животних и стамбених услова Ромске популације, у неформалним насељима. У складу са тим ГО Чукарица је формирала Мобилни тим који већ годину дана функционише и ради на терену. Чланови Мобилног тима ГО Чукарицу су Координатор тима Стана Лукић, Метија Кадријевић, Соња Ћосић, Едуард Чаликјан, Сурија Реџепи и Зорица Станојевић.

Мобилни тим је свој оперативним план изложио на тренингу у Врњачкој Бањи, заједно са општинама Параћин, Краљево и Лајковац. Том приликом презентован је оперативни план сачињен од активности које су усмерене на услове живота, а у складу са Локалним акционим планом, где је ГО Чукарица била водећи тим.