Огласи, тендери и конкурси 2024.

Јавни позив за доделу помоћи интерно расељеним лицима док су у расељеништву која живе на територији ГО Чукарица за покретање, развој и унапређење доходовних активности

Градска општина Чукарица, Комисија за избор корисника дана 18.01.2024.године расписује Јавни позив за избор корисника за доделу помоћи интерно расељеним лицима док су у расељеништву која живе на територији ГО Чукарица за покретање, развој и унапређење доходовних активности.

Интерно расељена лица, која имају боравиште/пребивалиште на територији Градске општине Чукарица, могу да се пријаве у року од 15 дана почев од дана објављивања, тј. од 18.01.2024. закључно са 02.02.2024.године.

Пријавни образац и Изјава подносиоца, као и све информације о конкурсу се могу добити у Градској општини Чукарица, Шумадијски трг 2, повереништво за избеглице, контакт тел.011-3052-456 и на сајту www.cukarica.rs.

Предлог листе корисника за доделу помоћи за покретање, развој и унапређење доходовних активности за интерно расељених лица

Коначна листа корисника за доделу помоћи за покретање, развој и унапређење доходовних активности за интерно расељених лица

Јавни позив за доделу помоћи избеглим лицима која живе на територији ГО Чукарица за економско оснаживање

Градска општина Чукарица, Комисија за избор корисника дана 18.01.2024.године расписује Јавни позив за избор корисника за доделу помоћи избеглим лицима која живе на територији ГО Чукарица за економско оснаживање

Избегла лица, која имају боравиште/пребивалиште на територији Градске општине Чукарица, могу да се пријаве у року од 15 дана почев од дана објављивања, тј. од 18.01.2024. закључно са 02.02.2024.године.

Пријавни образац и Изјава подносиоца, као и све информације о конкурсу се могу добити у Градској општини Чукарица, Шумадијски трг 2, повереништво за избеглице, контакт тел.011-3052-456 и на сајту www.cukarica.rs.

Предлог листе корисника за доделу помоћи за економско оснаживање избеглица

Коначна листа корисника за доделу помоћи за економско оснаживање избеглица

Јавни конкурс за финансирање програма Канцеларије за младе - пројекта "Припрема за малу матуру 2024"

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места

На основу члана 4. став 8. и члана 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр.21/16, 113/17, 113/17-др. Закони 95/18 и 114/21), члана 11., члана 12. став 1. и члана 12а. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ бр. 95/16 и 12/22), Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање 51 број 112-7563/23 од 30.08.2023. године,

 

УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА

објављује

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА

 

Текст конкурса и Изјаву можете погледати/преузети овде:

 

Текст конкурса

Изјава

Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката „Летњи спортско-образовни камп – Чукарица 2024.“, а за остваривање програма Канцеларије за младе из области неформалног образовања