Огласи, тендери и конкурси 2024.

Јавни позив за доделу помоћи интерно расељеним лицима док су у расељеништву која живе на територији ГО Чукарица за покретање, развој и унапређење доходовних активности

Градска општина Чукарица, Комисија за избор корисника дана 18.01.2024.године расписује Јавни позив за избор корисника за доделу помоћи интерно расељеним лицима док су у расељеништву која живе на територији ГО Чукарица за покретање, развој и унапређење доходовних активности.

Интерно расељена лица, која имају боравиште/пребивалиште на територији Градске општине Чукарица, могу да се пријаве у року од 15 дана почев од дана објављивања, тј. од 18.01.2024. закључно са 02.02.2024.године.

Пријавни образац и Изјава подносиоца, као и све информације о конкурсу се могу добити у Градској општини Чукарица, Шумадијски трг 2, повереништво за избеглице, контакт тел.011-3052-456 и на сајту www.cukarica.rs.

Јавни позив за доделу помоћи избеглим лицима која живе на територији ГО Чукарица за економско оснаживање

Градска општина Чукарица, Комисија за избор корисника дана 18.01.2024.године расписује Јавни позив за избор корисника за доделу помоћи избеглим лицима која живе на територији ГО Чукарица за економско оснаживање

Избегла лица, која имају боравиште/пребивалиште на територији Градске општине Чукарица, могу да се пријаве у року од 15 дана почев од дана објављивања, тј. од 18.01.2024. закључно са 02.02.2024.године.

Пријавни образац и Изјава подносиоца, као и све информације о конкурсу се могу добити у Градској општини Чукарица, Шумадијски трг 2, повереништво за избеглице, контакт тел.011-3052-456 и на сајту www.cukarica.rs.

Јавни конкурс за финансирање програма Канцеларије за младе - пројекта "Припрема за малу матуру 2024"