Огласи, тенедери, конкурси 2023

Годишњи план јавних конкурса и календар јавних конкурса ГО Чукарица за 2023.

Управа Градске општине Чукарица, на основу Одлуке о буџету ГО Чукарица за 2023. годину и усвојеног Финансијског плана Управе ГО Чукарица за 2023. годину, објављује годишњи план јавних конкурса и календар јавних конкурса Градске општине Чукарица за текућу годину.

Предлог листе корисника интерно расељених лица за доделу помоћи за куповину сеоских кућа са окућницом и додатну помоћ за грађевински материјал за поправку, адаптацију или опремање предметних сеоских кућа

ГО Чукарица, Комисија за избор корисника, дана 23.01.2023.године утврдила је Предлог листе корисника интерно расељених лица за доделу помоћи за куповину сеоских кућа са окућницом и додатну помоћ за грађевински материјал за поправку, адаптацију или опремање предметних сеоских кућа.

Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица за куповину 1 сеоске куће са окућницом и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу (мали грант) за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом

Градска општина Чукарица, Комисија за избор корисника дана 30.01.2023.године расписује Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица за куповину 1 сеоске куће са окућницом и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу (мали грант) за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом.

Избегла лица, која имају боравиште/пребивалиште на територији Градске општине Чукарица, могу да се пријаве у року од 45 дана почев од дана објављивања, тј. од 30.01.2023. закључно са 17.03.2023.године.

Пријавни образац, Изјава подносиоца пријаве и Изјава власника сеоске куће, као и све информације о конкурсу се могу добити у Градској општини Чукарица, Шумадијски трг 2, повереништво за избеглице, тел.3052-458 и на сајту www.cukarica.rs. као и сајту Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије www.kirs.gov.rs

Јавни позив за доделу помоћи избеглим и интерно расељеним лицима са територије ГО Чукарица за куповину 1 сеоске куће са окућницом

Градска општина Чукарица, Комисија за избор корисника дана 30.01.2023.године расписује Јавни позив за доделу помоћи избеглим и интерно расељеним лицима са територије ГО Чукарица за куповину 1 сеоске куће са окућницом

Избегла и интерно расељен лица, који живе на територији Градске општине Чукарица, могу да се пријаве у року од 30 дана почев од дана објављивања, тј. од 30.01.2023. закључно са 02.03.2023.године.

Пријавни образац, изјава подносиоца пријаве за ИЗБ, изјава подносиоца пријаве ИРЛ и изјава власника куће, као и све информације о конкурсу се могу добити у Градској општини Чукарица, Шумадијски трг 2, повереништво за избеглице, тел.3052-278 и на сајту www.cukarica.rs.