Овлашћено лице за пријем информација и вођење поступка у вези са узбуњивањем

Овлашћено лице за пријем информација и вођење поступка у вези са узбуњивањем у Градској општини Чукарица је Милорад Цајковић, начелник Одељења за друштвене делатности и привреду.

Контакт телефон: 011/3052175,

e-mail: mcajkovic@cukarica.rs