Свеобухватни полугодишњи извештај о учинку програма директних корисника буџета Градске општине Чукарица за 2023. годину.

Одељење за буџет и финансије доноси Свеобухватни полугодишњи извештај о учинку програма директних корисника буџета Градске општине Чукарица за 2023. годину. Документ можете погледати овде.