-Табела - члан 8. Уредбе: Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава ("Сл. гласник РС", бр. 159/2020)

Документ можете погледати овде.