-Решење о постављању привременог заступника 463-308/2022

Решење можете погледати овде.