-Финансијски извештај за 2020. годину

Одлуку о консолидованом завршном рачуну ГО Чукарица за 2020. годину можете погледати овде.