-Експроприше се решење 465-137/2021

Документ можете погледати овде.