-План поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета ГО Чукарица за 2022. годину

Документ можете погледати овде.