-План поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета Градске општине Чукарица за 2021. годину

План поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета Градске општине Чукарица за 2021. годину можете погледати овде.