-Свеобухватни годишњи извештај о учинку програма директних корисника буџета Градске општине Чукарица за 2020. годину

Свеобухватни годишњи извештај о учинку програма директних корисника буџета Градске општине Чукарица за 2020. годину можете погледати овде.