-Одлука о расписивању конкурса за одређивање корисника места за постављање слободностојећих конзерватора за сладолед на јавним површинама територије ГО Чукарица