-Извештај о извршењу буџета Градске општине Чукарица за период 1. јануар – 30. јун 2020. године

Извештај можете погледати овде.