- Одлука о консолидованом завршном рачуну буџета Градске општине Чукарица за 2019. годину

Одлуку можете погледати овде.