-Одлука о измени и допуни одлуке о буџету за 2019.

Одлуку можете погледати овде.