- Одржана двадесета седница Скупштине

На двадесетој седници Скупштине општине Чукарица одборници су усвојили предлог одлуке о буџету ГО Чукарица за 2019. годину. Усвојен је предлог кадровског плана запослених у Управи и општинском правобранилаштву ГО Чукарица за 2019., као и предлози решења о давању сагласности на програм рада и финансијски план Културног центра „Чукарица“ и Галерије 73 и предлог решења о давању сагласности на програм пословања „Пословног центра“ Чукарица и ребаланса финансијског плана ове установе за 2018. Одборници су усвојили и предлог решења о давању сагласности на годишњи план ЈП „Пословни центар“ за текућу годину, као и финансијски план и програм рада Туристичко-спортске организације.

Усвојен је и предлог одлуке о начину финансирања и суфинансирања пројеката удружења средствимаиз буџета општине, пројеката из области културе,и области спорта, те о утврђивању намена из области социјалног рада.