- Одржана 21. седница Скупштине ГО Чукарица

На 21. седници Скупштине Градске општине Чукарица , одборници су усвојили предлог одлуке о потврђивању мандата одборника Скупштине. Усвојени су извештаји о раду Скупштине и радних тела за 2018. годину, као и Извештај о раду Већа, Комисија већа и председника ГО Чукарица за 2018. Одборници су, на седници усвојили и Извештај о раду Управе и Извештај о раду општинског правобранилаштва, као и Извештај Канцеларије за младе за 2018. годину.

Усвојени су и извештаји о реализованим предлозима за градске програме уређења градског грађевинског земљишта, изградњи и одржавању објеката комуналне инфраструктуре на територији ГО Чукарица за 2018. као и о реализацији уређења јавних површина, дечијих игралишта и спортско рекреативних простора , те Извештај о извршеним малим радовима у протеклој години.

На седници је усвојен предлог правилника о правима и обавезама и одговорностима у области безбедности и здравља на раду.

Одборници су усвојили и извештаје о раду ЈКП „Градска чистоћа“ и ЈКП „Зеленило Београд“, као и ЈКП „ Београдски водовод и канализација“ и извештај о изведеним радовима на уређењу јавног осветљења на територији општине у 2018.

На седници су усвојене информације о раду и побољшању услова рада на пијацама Баново брдо, Беле воде и Железник, о активностима поште Србије на унапређењу и развоју делатности на Чукарици, као и о активностима ЈП „Пословни центар Чукарица“.